Zarządzanie Nieruchomościami.

Zobacz wersję demonstracyjną nowatorskiego systemu zarządzania nieruchomościami.

Zadzwoń: +48 668 690 844

Program do zarządzania - lista modułów

 • Produkty
  • Dodawanie nowego Produktu
  • Edytowanie Produktu
  • Usuwanie Produktu
  • Historia zmian Produktu
  • Statystyki Produktu
  • W relacji z modułami: Sklepy
 • Sklepy
  • Dodawanie nowego Sklepu
  • Edytowanie Sklepu
  • Usuwanie Sklepu
  • Historia zmian Sklepu
  • Statystyki Sklepu
  • W relacji z modułami: Adresy, Produkty
 • Zamówienia
  • Dodawanie nowego Zamówienia
  • Edytowanie Zamówienia
  • Usuwanie Zamówienia
  • Historia zmian Zamówienia
  • Statystyki Zamówienia
  • W relacji z modułami: Adresy
 • Adresy
  • Dodawanie nowego Adresu
  • Edytowanie Adresu
  • Usuwanie Adresu
  • Historia zmian Adresu
  • Statystyki Adresu
  • W relacji z modułami: Zamówienia, Sklepy, Użytkownicy, Firmy, Nieruchomości
 • Statystyki
  • Dodawanie nowego pola Statystyki
  • Edytowanie pola Statystyki
  • Usuwanie pola Statystyki
  • Historia zmian pola Statystyki
  • Statystyki pola Statystyki
  • W relacji z modułami: Wykresy statystyczne
 • Użytkownicy
  • Dodawanie nowego Użytkownika
  • Edytowanie Użytkownika
  • Usuwanie Użytkownika
  • Historia zmian Użytkownika
  • Statystyki Użytkownika
  • W relacji z modułami: Adresy
 • Nieruchomości
  • Dodawanie nowej Nieruchomości
  • Edytowanie Nieruchomości
  • Usuwanie Nieruchomości
  • Historia zmian Nieruchomości
  • Statystyki Nieruchomości
  • W relacji z modułami: Adresy, Budynki, Firmy
 • Wykresy statystyczne
  • Dodawanie nowego Wykresu statystycznego
  • Edytowanie Wykresu statystycznego
  • Usuwanie Wykresu statystycznego
  • Historia zmian Wykresu statystycznego
  • Statystyki Wykresu statystycznego
  • W relacji z modułami: Statystyki
 • Technicy
  • Dodawanie nowego Technika
  • Edytowanie Technika
  • Usuwanie Technika
  • Historia zmian Technika
  • Statystyki Technika
  • W relacji z modułami: Awarie, Zadania, Powierzchnie, Budynki
 • Dokumenty Urządzenia
  • Dodawanie nowego pola Dokumentów Urządzenia
  • Edytowanie pola Dokumentów Urządzenia
  • Usuwanie pola Dokumentów Urządzenia
  • Historia zmian pola Dokumentów Urządzenia
  • Statystyki pola Dokumentów Urządzenia
  • W relacji z modułami: Karty Gwarancyjne, Instrukcje Obsługi, Dokumenty Zakupu, Karty Serwisowe, Urządzenia
 • Budynki
  • Dodawanie nowego Budynku
  • Edytowanie Budynku
  • Usuwanie Budynku
  • Historia zmian Budynku
  • Statystyki Budynku
  • W relacji z modułami: Nieruchomości, Powierzchnie, Technicy, Powierzchnie, Powierzchnie, Powierzchnie, Powierzchnie
 • Harmonogramy Konserwacji
  • Dodawanie nowego pole Harmonogramu Konserwacji
  • Edytowanie pole Harmonogramu Konserwacji
  • Usuwanie pole Harmonogramu Konserwacji
  • Historia zmian pole Harmonogramu Konserwacji
  • Statystyki pole Harmonogramu Konserwacji
  • W relacji z modułami: Powierzchnie
 • Harmonogramy Bezpieczeństwa
  • Dodawanie nowego pole Harmonogramu Bezpieczeństwa
  • Edytowanie pole Harmonogramu Bezpieczeństwa
  • Usuwanie pole Harmonogramu Bezpieczeństwa
  • Historia zmian pole Harmonogramu Bezpieczeństwa
  • Statystyki pole Harmonogramu Bezpieczeństwa
  • W relacji z modułami: Powierzchnie
 • Harmonogram sprzątania
  • Dodawanie nowego pola Harmonogramu sprzątania
  • Edytowanie pola Harmonogramu sprzątania
  • Usuwanie pola Harmonogramu sprzątania
  • Historia zmian pola Harmonogramu sprzątania
  • Statystyki pola Harmonogramu sprzątania
  • W relacji z modułami: Powierzchnie
 • Zlecenia Sprzątania
  • Dodawanie nowego pola Zlecenia Sprzątania
  • Edytowanie pola Zlecenia Sprzątania
  • Usuwanie pola Zlecenia Sprzątania
  • Historia zmian pola Zlecenia Sprzątania
  • Statystyki pola Zlecenia Sprzątania
  • W relacji z modułami: Powierzchnie
 • Zlecenia bezpieczeństwa
  • Dodawanie nowego Zlecenia bezpieczeństwa
  • Edytowanie Zlecenia bezpieczeństwa
  • Usuwanie Zlecenia bezpieczeństwa
  • Historia zmian Zlecenia bezpieczeństwa
  • Statystyki Zlecenia bezpieczeństwa
  • W relacji z modułami: Powierzchnie
 • Awarie
  • Dodawanie nowego Awarii
  • Edytowanie Awarii
  • Usuwanie Awarii
  • Historia zmian Awarii
  • Statystyki Awarii
  • W relacji z modułami: Technicy, Powierzchnie, Urządzenia, Najemcy
 • Zadania
  • Dodawanie nowego zadania
  • Edytowanie zadania
  • Usuwanie zadania
  • Historia zmian zadania
  • Statystyki zadania
  • W relacji z modułami: Technicy, Powierzchnie, Najemcy
 • Urządzenia
  • Dodawanie nowego Urządzenia
  • Edytowanie Urządzenia
  • Usuwanie Urządzenia
  • Historia zmian Urządzenia
  • Statystyki Urządzenia
  • W relacji z modułami: Karty Gwarancyjne, Instrukcje Obsługi, Dokumenty Zakupu, Karty Serwisowe, Dokumenty Urządzenia, Awarie, Zlecenia Techniczne, Ogólne Problemy, Zadania Konserwacji
 • Najemcy
  • Dodawanie nowego Najemcy nieruchomości
  • Edytowanie Najemcy
  • Usuwanie Najemcy
  • Historia zmian Najemcy
  • Statystyki Najemcy
  • W relacji z modułami: Awarie, Zadania, Kontakty, Firmy, Umowy Najmu, Ogólne Problemy, Żądania opłaty, Skróty Faktury
 • Dokumenty
  • Dodawanie nowego Dokumentu
  • Edytowanie Dokumentu
  • Usuwanie Dokumentu
  • Historia zmian Dokumentu
  • Statystyki Dokumentu
  • W relacji z modułami: Powierzchnie, Umowy Najmu
 • Umowy Najmu
  • Dodawanie nowego Umowy Najmu
  • Edytowanie Umowy Najmu
  • Usuwanie Umowy Najmu
  • Historia zmian Umowy Najmu
  • Statystyki Umowy Najmu
  • W relacji z modułami: Najemcy, Powierzchnie, Dokumenty
 • Usługodawcy
  • Dodawanie nowego Usługodawcy
  • Edytowanie Usługodawcy
  • Usuwanie Usługodawcy
  • Historia zmian Usługodawcy
  • Statystyki Usługodawcy
  • W relacji z modułami: Firmy, Kontakty
 • Kontakty
  • Dodawanie nowego Kontaktu
  • Edytowanie Kontaktu
  • Usuwanie Kontaktu
  • Historia zmian Kontaktu
  • Statystyki Kontaktu
  • W relacji z modułami: Firmy, Najemcy, Usługodawcy, Typy Kontaktu, Dostawcy, Rejestr Gwarancji
 • Typy Kontaktu
  • Dodawanie nowego Typu Kontaktu
  • Edytowanie Typu Kontaktu
  • Usuwanie Typu Kontaktu
  • Historia zmian Typu Kontaktu
  • Statystyki Typu Kontaktu
  • W relacji z modułami: Typy Kontaktu
 • Dokumenty Zakupu
  • Dodawanie nowego Dokumentu zakupu
  • Edytowanie Dokumentu zakupu
  • Usuwanie Dokumentu zakupu
  • Historia zmian Dokumentu zakupu
  • Statystyki Dokumentu zakupu
  • W relacji z modułami: Urządzenia, Dokumenty Urządzenia, Dostawcy
 • Dostawcy
  • Dodawanie nowego Dostawcy
  • Edytowanie Dostawcy
  • Usuwanie Dostawcy
  • Historia zmian Dostawcy
  • Statystyki Dostawcy
  • W relacji z modułami: Kontakty, Dokumenty Zakupu, Karty Gwarancyjne
 • Rejestr Gwarancji
  • Dodawanie nowego pole Rejestru Gwarancji
  • Edytowanie pole Rejestru Gwarancji
  • Usuwanie pole Rejestru Gwarancji
  • Historia zmian pole Rejestru Gwarancji
  • Statystyki pole Rejestru Gwarancji
  • W relacji z modułami: Kontakty, Firmy, Karty Gwarancyjne
 • Firmy
  • Dodawanie nowego Firmy
  • Edytowanie Firmy
  • Usuwanie Firmy
  • Historia zmian Firmy
  • Statystyki Firmy
  • W relacji z modułami: Adresy, Kontakty, Nieruchomości, Najemcy, Usługodawcy, Rejestr Gwarancji
 • Karty Gwarancyjne
  • Dodawanie nowego Karty Gwarancyjnej
  • Edytowanie Karty Gwarancyjnej
  • Usuwanie Karty Gwarancyjnej
  • Historia zmian Karty Gwarancyjnej
  • Statystyki Karty Gwarancyjnej
  • W relacji z modułami: Urządzenia, Dokumenty Urządzenia, Dostawcy, Rejestr Gwarancji
 • Instrukcje Obsługi
  • Dodawanie nowego Instrukcji Obsługi
  • Edytowanie Instrukcji Obsługi
  • Usuwanie Instrukcji Obsługi
  • Historia zmian Instrukcji Obsługi
  • Statystyki Instrukcji Obsługi
  • W relacji z modułami: Urządzenia, Dokumenty Urządzenia
 • Karty Serwisowe
  • Dodawanie nowego Karty Serwisowej
  • Edytowanie Karty Serwisowej
  • Usuwanie Karty Serwisowej
  • Historia zmian Karty Serwisowej
  • Statystyki Karty Serwisowej
  • W relacji z modułami: Urządzenia, Dokumenty Urządzenia
 • Ogólne Problemy
  • Dodawanie nowego Ogólnego Problemu
  • Edytowanie Ogólnego Problemu
  • Usuwanie Ogólnego Problemu
  • Historia zmian Ogólnego Problemu
  • Statystyki Ogólnego Problemu
  • W relacji z modułami: Urządzenia, Najemcy, Powierzchnie
 • Powierzchnie
  • Dodawanie nowego rekordu Powierzchni
  • Edytowanie rekordu Powierzchni
  • Usuwanie rekordu Powierzchni
  • Historia zmian rekordu Powierzchni
  • Statystyki rekordu Powierzchni
  • W relacji z modułami: Budynki, Zlecenia Sprzątania, Zlecenia bezpieczeństwa, Zlecenia Techniczne, Harmonogram sprzątania, Harmonogramy Bezpieczeństwa, Harmonogramy Konserwacji, Technicy, Awarie, Zadania, Dokumenty, Umowy Najmu, Ogólne Problemy, Zadania Konserwacji, Żądania opłaty, Wskaźniki, Zużycia Narzędzi
 • Zlecenia Techniczne
  • Dodawanie nowego Zlecenia Technicznego
  • Edytowanie Zlecenia Technicznego
  • Usuwanie Zlecenia Technicznego
  • Historia zmian Zlecenia Technicznego
  • Statystyki Zlecenia Technicznego
  • W relacji z modułami: Powierzchnie, Urządzenia, Zadania Konserwacji
 • Zadania Konserwacji
  • Dodawanie nowego Zadania Konserwacji
  • Edytowanie Zadania Konserwacji
  • Usuwanie Zadania Konserwacji
  • Historia zmian Zadania Konserwacji
  • Statystyki Zadania Konserwacji
  • W relacji z modułami: Powierzchnie, Urządzenia, Technicy
 • Żądania opłaty
  • Dodawanie nowego Żądania opłaty
  • Edytowanie Żądania opłaty
  • Usuwanie Żądania opłaty
  • Historia zmian Żądania opłaty
  • Statystyki Żądania opłaty
  • W relacji z modułami: Powierzchnie, Najemcy, Skróty Faktury
 • Wskaźniki
  • Dodawanie nowego Wskaźnika
  • Edytowanie Wskaźnika
  • Usuwanie Wskaźnika
  • Historia zmian Wskaźnika
  • Statystyki Wskaźnika
  • W relacji z modułami: Zużycia Narzędzi, Powierzchnie
 • Zużycia Narzędzi
  • Dodawanie nowego Zużycia Narzędzi
  • Edytowanie Zużycia Narzędzi
  • Usuwanie Zużycia Narzędzi
  • Historia zmian Zużycia Narzędzi
  • Statystyki Zużycia Narzędzi
  • W relacji z modułami: Wskaźniki, Powierzchnie
 • Skróty Faktury
  • Dodawanie nowego Skrótu Faktury
  • Edytowanie Skrótu Faktury
  • Usuwanie Skrótu Faktury
  • Historia zmian Skrótu Faktury
  • Statystyki Skrótu Faktury
  • W relacji z modułami: Żądania opłaty, Najemcy
 • Akcje Użytkowników
  • Dodawanie nowego Akcji Użytkownika
  • Edytowanie Akcji Użytkownika
  • Usuwanie Akcji Użytkownika
  • Historia zmian Akcji Użytkownika
  • Statystyki Akcji Użytkownika

Podstawowe cechy programu do Zarządzania nieruchomościami

 • Logowanie wszystkich akcji użytkownika z możliwością podejrzenia szczegółów akcji np. widok ostatniego dodanego rekordu,
 • Generowanie statystyk dla wszystkich dostępnych modułów.
 • Wyszukiwanie rekordów w dowolnym module, po wszystkich polach, precyzyjnie określając kryteria wyszukiwania. System pozwala na budowanie zapytania z uwzględnieniem nawiasów oraz różnych sposobów łączenia warunków (logiczne and i or).
 • Zapisywanie danych geo-lokalizacyjnych użytkowników systemu.
 • Przechowywanie historię zmian wszystkich edytowanych rekordów. Użytkownik o odpowiednich uprawnieniach ma możliwość przeglądania historii zmian rekordu z informacją kiedy i kto dokonał modyfikacji danych.
 • Możliwość wyświetlenia na jednym ekranie przeglądarki do czterech osobnych tabel z danymi co pozwala na pracę na danych z kilku modułów.
 • Definiowanie oraz przypisywanie wirtualnych pulpitów do użytkownika.
 • Dynamiczne odświeżanie danych w tabelach wg zdefiniowanych odstępów czasowych. System wykrywa modyfikację danych dzięki czemu użytkownik zawsze widzi aktualną listę rekordów.
 • Użytkownik posiada swój profil w którym może określić różne parametry systemu wg własnego upodobania.
 • Możliwość przypisania użytkownika do wielu grup uprawnień o różnych priorytetach.
 • Definiowanie uprawnień, które mogą być wielokrotnie zagnieżdżone i przypisywane do różnych grup.
 • Sortowanie i grupowanie wyświetlanych danych tabelach wg wybranej kolumny (pola obiektu)
 • Prezentacja dowolnie konfigurowalnych statystyk w formie wykresów.
 • Zaawansowane operacje na datach i czasie.
 • System umożliwia łatwe tworzenie i przełączanie wersji językowych interfejsu.
 • Panel administracyjny umożliwiający zarządzanie strukturami wszystkich obiektów.
 • Mechanizm słownika danych przechowujący listę możliwych wartości w wielu wersjach językowych.
 • Definiowanie pól kolekcji spośród kilkunastu różnych typów danych.
 • Intuicyjny system zarządzania walidatorami pól kolekcji danych.
 • Możliwość przypisania filtrów formatujących przechowywane dane z poziomu panelu administratora.
 • Efektywne wykorzystywanie pamięci Cache do najbardziej obciążających system zadań.
 • Mechanizm zapobiegający i logujący ataki cross-site scripting i inne.
 • Mechanizmu stronicowania wyników.
 • Możliwość zdefiniowania ilości wyświetlanych rekordów na stronę dla każdego modułu.

Już wkrótce

 • Rozszerzenie funkcjonalności Administracji systemu.
 • Obsługa kas - drukowanie paragonów oraz nalepek
 • Interaktywny kalendarz przedstawiający harmonogram zadań
 • Natywna aplikacja na smartfony z systemem Android
 • Pełne zarządzanie strukturami danych (obiektami)

Program do zarządzania nieruchomościami