Systemy ERP – czym są i jak działają

Czym jest system ERP?

 System ERP, ang; enterprise resource planning, to system informatyczny składający się z oprogramowania i zestawu aplikacji, służący do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem z różnych obszarów biznesu. Składa się on z wielu modułów, które pomagają indywidualizować potrzeby danego przedsiębiorstwa.

W jaki sposób działa system ERP

Wspomaganie systemem ERP przedsiębiorstwa może obejmować całą firmę lub tylko określone jej działy lub szczeble zarządzania. ERP ułatwia zarządzanie i optymalizuje wykorzystanie zasobów właściwych dla przedsiębiorstwa oraz reguluje i nadzoruje zachodzące w nim procesy. System ERP jest oprogramowaniem modułowym, na który składają się niezależne, ale współpracujące ze sobą aplikacje. Razem tworzą zintegrowany system informatyczny.

Moduły systemu ERP najczęściej obejmują następujące obszary:

 • magazynowanie i zaopatrzenie magazynu
 • zarządzanie zapasami, umożliwia błyskawiczne decyzje zakupu i zbycia
 • śledzenie realizowanych dostaw, od momentu zakupu po odbiór towaru
 • projektowanie i rozwój produktów
 • zarządzanie urządzeniami i obiektami przemysłowymi
 • planowanie i sterowanie produkcją w czasie rzeczywistym
 • marketing i sprzedaż produktów
 • zarządzanie relacjami z klientami, włącznie z tworzeniem obszarów potencjalnych klientów
 • projektowanie i rozwój procesów
 • finanse i księgowość
 • zarządzanie jakością produktów
 • zarządzanie zasobami ludzkimi: płace, kadry

System ERP może zawierać również inne moduły dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa, choćby aplikację zarządzania transportem, jeżeli jest to istotna część działalności firmy czy zarządzanie projektami. Modułowość systemu ERP umożliwia dopasowanie go do najważniejszych kierunków działalności firmy. Poszczególne aplikacje mogą działaś w systemie, albo niezależnie i wspomagać firmę nawet w wąskim obszarze.

Elastyczność systemu ERP decyduje o jego popularności i przydatności. Dostawca systemu jest w stanie stworzyć niezbędne pomosty łączący poszczególne aplikacje z innymi oprogramowaniami i aplikacjami stosowanymi w firmie.

Dodaj komentarz